Astudiaethau achos

Clive

Sgitsoffrenia paranoid, angen cefnogaeth i reoli ei denantiaeth, gohebiaeth a sgiliau byw o ddydd i ddydd; cefnogaeth i ymdrin â cham-drin alcohol a chyffuriau ac i wella ei iechyd corfforol a meddyliol.
Darllen mwy

Jamie

Digartref, heb gefnogaeth ac angen help i fyw’n annibynnol a gyda sgiliau cyllidebu.
Darllen mwy

Fiona

Hanes o gam-drin domestig a cham-ddefnyddio alcohol, angen cymorth gyda sgiliau byw gan gynnwys coginio a siopa ar gyllideb dynn; ymgeisio am denantiaeth a’i chynnal; cynnal cartref, hawlio budd-daliadau a bod yn rhiant.
Darllen mwy

Darllenwch ragor o astudiaethau achos yma