Cysylltu â ni

Dywedwch wrthym beth ydych chi’n ei feddwl o wasanaethau Cymorth Tai

  • Dywedwch wrthym pan fydd pethau’n mynd yn dda a byddwn yn trosglwyddo eich canmoliaeth i’r staff perthnasol.
  • Dywedwch wrthym os credwch y gallwn wella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu mewn unrhyw ffordd. Byddwn yn ceisio ymateb mewn ffordd gadarnhaol ac ymarferol bob amser sy’n helpu i ddatrys y sefyllfa.
  • Os byddwch yn cwyno, gallwch ddisgwyl cael gwrandawiad, eich cymryd o ddifrif a’ch trin gyda chwrteisi a pharch gan bawb yng ngwasanaethau Cymorth Tai Gwent.
  • Os hoffech gyflwyno canmoliaeth neu gŵyn gallwch:
    • Ddefnyddio’r blwch cyswllt isod i anfon neges.
    • Ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod.
Blaenau Gwent
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB
Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG
Sir Fynwy
Neuadd y Sir
Y Rhadyr
Brynbuga
​NP15 1GA
Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Heol Godfrey
Casnewydd
De Cymru
​NP20 4UR
Torfaen
​Y Ganolfan Ddinesig
Pont-y-pŵl
​NP4 6YB