Polisi Cwcis

Beth yw Cwcis

Ffeil fechan yw cwci sy’n cael ei roi ar ddisg galed y cyfrifiadur i helpu i storio eich dewisiadau defnyddiwr, manylion mewngofnodi a statws sesiwn, dadansoddi traffig y we neu i roi gwybod i chi pryd fyddwch chi’n ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i raglenni ar y we ymateb i chi fel unigolyn. Gall y rhaglen deilwrio ei weithrediadau yn ôl eich anghenion, yr hyn yr ydych yn ei hoffi ac nad ydych yn ei hoffi trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i gynnig gwell gwefan i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau yr ydych yn eu gweld yn ddefnyddiol a pha rai nad ydych. Nid yw cwci, mewn unrhyw fodd, yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw’r data yr ydych yn dewis ei rannu â ni.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu eich porwr i wrthod cwcis os yw’n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Y Cwcis a Ddefnyddir ar y Safle Hwn

Gall y cwcis canlynol fod wedi eu gosod.

csrf_cookie_name: Mae’r cwci yma yn diogelu rhag Twyll Ceisiadau Traws Safleoedd (CSRF). Mae ymosodiad CSRF yn gorfodi porwr dioddefwr sydd wedi mewngofnodi i anfon cais HTTP ffug, gan gynnwys cwci sesiwn y dioddefwr ac unrhyw wybodaeth ddilysu sy’n cael ei chynnwys yn awtomatig, i raglen ar y we sy’n fregus. Bydd hyn yn caniatáu i’r ymosodwr orfodi porwr y dioddefwr i greu ceisiadau y mae’r rhaglen fregus yn credu eu bod yn geisiadau dilys gan y dioddefwr.

PHPSESSID: Mae’r cwci yma yn storio gwybodaeth dros dro er mwyn i’r safle weithio.

pyrocms_development

Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz: Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro a rhoi adroddiadau ar y defnydd o’n gwefan fel y nifer o ymwelwyr â’r safle, yr ymadroddion chwilio a ddefnyddir i ddod o hyd i ni, y tudalennau yr ymwelir â nhw ar y safle a’r amser a dreulir ar y safle. Mae’r ystadegau a gesglir yn angenrheidiol er mwyn i ni ddarparu a gwella ein cynhyrchion gwerth ychwanegol a gwasanaethau a pharhau yn gystadleuol. Nid yw’r cwcis yn adnabod defnyddwyr nac yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw wybodaeth y gellid eich adnabod oddi wrthi. Defnyddir y cwcis yma i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys y nifer o ymwelwyr i’n Gwefan, o ble y daeth yr ymwelwyr a’r tudalennau y maent wedi eu hagor. Gwelir polisi preifatrwydd Google yma  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Cwcis Trydydd Parti

Mae ein gwefan yn defnyddio nodweddion o wefannau eraill a all adael cwci. Cwcis trydydd parti yw’r rhain ac ni allwn eu hatal na’u rhwystro heb symud y nodwedd o’n safle. Am wybodaeth am y cwcis hynny byddai angen i chi wirio’r wefan wreiddiol am eu polisi cwcis. Mae’r cwcis trydydd parti a adewir fel a ganlyn:

Facebook: Mae ein gwefan yn defnyddio botwm Hoffi Facebook i rannu cynnwys. Os bydd defnyddiwr yn clicio’r botwm Hoffi a mewngofnodi i Facebook trwy ein gwefan, bydd Facebook yn gadael cwci ar gyfrifiadur y defnyddiwr. Mae hon yr un broses â phetai’r defnyddiwr yn mewngofnodi i Facebook yn uniongyrchol, neu yn clicio Hoffi ar unrhyw wefan arall. Gwelir polisi preifatrwydd Facebook yma http://www.facebook.com/about/privacy/ 

Sut i Analluogi Cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr y we yn rhoi rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis trwy eu gosodiadau porwr. Er mwyn cael gwybod rhagor am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch www.allaboutcookies.org. Er mwyn eithrio rhag cael eich olrhain gan Google Analytics ar draws yr holl wefannau ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.