Hawlfraint

Mae’r wefan hon a’i chynnwys dan hawlfraint perchennog y wefan. Cedwir pob hawl.

​​Gwaherddir unrhyw ailddosbarthu neu atgynhyrchu unrhyw ran neu’r cyfan o’r cynnwys ar unrhyw ffurf heblaw’r canlynol:

  • Gallwch argraffu neu lawrlwytho darnau i’ch disg galed bersonol at eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig
  • Gallwch gopïo’r cynnwys i drydydd parti unigol at eu defnydd personol, ond dim ond os byddwch yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd

Ni chewch, heb ein caniatâd penodol, ddosbarthu neu fanteisio yn fasnachol ar y cynnwys. Ac ni allwch ei drosglwyddo na’i gadw ar unrhyw wefan arall neu ffurf arall ar system gyrchu electronig.